Ayurveda onderwijs en een geïntegreerd gezondheid model

Ayurveda Onderwijs en European Ayurveda Congress 2024

Recent (20 januari 2024) was er weer een Ayurveda conferentie in Berlijn. Het thema was o.a. ‘Ayurveda onderwijs en een geïntegreerd gezondheid model’. In Berlijn gebeurt er veel op Ayurveda gebied. Zo is er een ziekenhuis waar al 15 jaar klinisch onderzoek wordt gedaan naar Ayurveda en reuma. Onder leiding van Dr. Christian Kessler. Met publicaties in toonaangevende medisch wetenschappelijke bladen over de bevindingen. Die bevindingen zijn zeer positief. Een nadruk daarbij ligt op voeding en leefstijl, naar meer gerichte medicinale interventies. Het gaat bij chronische aandoeningen eigenlijk altijd over een multi-modaliteit behandeling: dat is nodig voor goede behandelingsresultaten.

En juist dat is wat wij in modern Ayurveda onderwijs aan studenten onderwijzen. Samenwerken en integratie met andere medische systemen ten behoeve van de cliënt/patiënt levert het meeste op. Een actieve focus hierop kan ook de beroepsmogelijkheden van iemand die Ayurveda studeert aanzienlijk uitbreiden. Van ‘practitioner’ met een 1-op-1 praktijk tot voeding en leefstijl adviseur voor commerciële bedrijven, of bij verzekeringen om via preventie de collectieve ziektekosten omlaag te brengen.

Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) en Ayurveda

De conferentie vond plaats in de Indiase ambassade in Berlijn. De ambassadeur merkte in zijn welkomstwoord op dat een ‘gecombineerd gebruik van alle systemen van geneeskunde’ essentieel is voor een gezonde (wereld-)bevolking. De WHO heeft recent een instituut voor de ondersteuning van traditionele gezondheid systemen opgezet in Gujarat, India. Juist omdat Ayurveda zo’n sterk en bewezen voorbeeld is van een goed traditioneel gezondheid systeem.

Echter, Ayurveda staat in het westen nog steeds vooral bekend als een soort wellness systeem: het is hoog tijd dat de nadruk wordt verschoven naar de effectieve medische interventies die Ayurveda ook te bieden heeft. Met duizenden jaren aan ervaring in haar pocket. En tegenwoordig ook steeds meer onderbouwd met klinische onderzoeken. Zie de opmerking over de arts Dr. Christian Kessler hierboven. We moeten op weg naar ‘Public Health Delivery’, en Ayurveda kan hier een grote en belangrijke rol bij spelen, aldus de ambassadeur.

Ayurveda, onderwijs en multidisciplinaire benaderingen

Een van de organisatoren van deze conferentie en lid van de Duitse vereniging van ayurvedische artsen uit India (IFAD), is Dr. Sandeep Nair. Hij werkt al decennia in een regulier Duits ziekenhuis op een afdeling waar mensen met Parkinson behandeld worden met zowel westerse als ayurvedische geneeskunde. Ook daar speelt voeding en leefstijl weer een belangrijke rol. Naast reguliere en ayurvedische medicinale interventies. Dit initiatief is een goed voorbeeld van succesvolle en gelijkwaardige integratie. Tot stand gekomen vanuit een noodzaak: de optimale behandeling van Parkinson patiënten.

‘Noodzaak is de moeder van nieuwe uitvindingen,’ zo benoemde Dr. Sandeep Nair dit. En hij verbond dit met de term ‘een sterke vraag vanuit de maatschappij’. Ook dit gegeven nemen wij in modern Ayurveda onderwijs in Nederland mee: studenten leren de ayurvedische manier van denken, maar leren ook hoe de integratie van meerdere systemen uiteindelijk van groot belang is. Zeker in deze moderne wereld, vol ‘nieuwe’ pathologische én maatschappelijke uitdagingen.

Voeding en gedrag: sleutelfactoren bij succesvolle behandeling

Ayurveda wist dat al duizenden jaren geleden. Moderne artsen geven er steeds meer aandacht aan nu. Voeding (niet alleen wat maar ook hoe) en gedrag (wat betreft voeding maar ook wat betreft ruimere leefstijl) zijn belangrijk bij een stabiele verbetering van de gezondheid. Niet alleen individueel, maar ook collectief, als een maatschappij. Gedragsverandering is vaak niet makkelijk, maar wel essentieel. Ook preventief kan dat heel veel winst opleveren. Qua gezondheid, maar ook qua het voorkomen van de enorm oplopende ziektekosten waar we mee geconfronteerd worden op dit moment.

Educatie is ‘key’ hier: wat is ‘waarlijk gezonde voeding?’ en hoe kun je dat goed ‘personaliseren’? En hoe kunnen we gedragsverandering positief (en vaak stap-voor-stap) ondersteunen? Dat is een deel van het werk waar wij Ayurveda Practitioners en Ayurvedische Voeding en Leefstijl Counselors in opleiden. Ayurveda heeft op dit gebied zeer veel aan intelligente ‘bio-engineering’ concepten en praktijk te bieden. Zeker wanneer we het universeel benaderen. Wij leren onze studenten dat ayurvedische voeding gaat over lokale voeding, niet over Indiase voeding (tenzij in India). En over hoe een spijsvertering werkt, en wat een ‘microbiome’ is.  

Een van de sprekers: Dr. Alaknanda Rao, docent aan de Ayurveda Academy The Netherlands

Onderwijs en een geïntegreerd gezondheid model

Ayurveda omvat een allround wetenschappelijk systeem in zichzelf. Het heeft eigen paradigma’s die ook vanuit die ‘wetenschap’ dienen te worden gebruikt, wil men het ‘Ayurvedisch’ noemen. Maar het is niet exclusief: andere wetenschappen of ‘benaderingen’ kunnen een aanvulling zijn. Zeker als het om ‘de patiënt en diens geneesproces staat centraal’ gaat. Integratie, het tegelijkertijd werken met meerdere modaliteiten of interventies, en een individuele context benadering: het zijn allemaal sterke factoren binnen Ayurveda. Indien men kan afstappen van de ‘geïsoleerde’ evidence based benadering, en nieuwe klinische onderzoekmodellen weet te ontwikkelen, dan kan er ook meer gericht een reëel gekeken worden naar waar en op welke manier ‘ayurvedische behandeling’ daadwerkelijk effectief is. Al of niet in combinatie met andere systemen van geneeskunde. Ook dat zou tot de onderzoeken dienen te behoren.

Deze quasi-nieuwe, moderne benadering van en met Ayurveda, is een onderwerp dat westerse Ayurveda studenten kunnen integreren in hun studieproces. Op die manier neemt ook de scope van ‘hun toekomstige beroep’ toe. Het is niet alleen een opleiding tot ‘Ayurveda Practitioner’, maar creëert ook opties om een goede adviseur te worden op het gebied van gezondheidsvraagstukken die veel breder liggen. En waar integratie en een gepersonaliseerde aanpak nieuwe vistas kunnen bieden: meer preventieve individuele gezondheidsplanning, betere maatschappelijke inbedding van ware gezondheidszorg. En ook bijvoorbeeld meer aandacht voor voeding in bedrijven (warme, verse lunch-mogelijkheden etc.), advies aan ziekenhuizen en instellingen voor ouderen van dagen, enzovoorts.

Mogelijkheden professioneel Ayurveda onderwijs

Voor mogelijkheden op om een gedegen manier Ayurveda te studeren, waarbij integratie, samenwerking met andere systemen, en gepersonaliseerde benadering centraal staan, klik hier.