Online Ayurveda cursus – wel of niet?

Een online ayurveda cursus volgen – wanneer doe je dat (en wanneer liever niet)?

Ayurveda is een toegepaste – deels medische – wetenschap. Zeker het praktische en klinische gedeelte kun je niet zomaar aanleren middels een online ayurveda cursus. Toch is online ayurveda studeren een optie, zeker nu er zoveel – op een goede manier – digitaal kan worden aangeboden. Wanneer is het goed om je aan te melden voor een online ayurveda cursus, en waar moet je voorzichtig mee zijn?

Digitaal, online, ‘blended learning’: wat betekent het?

In de corona periode hebben wij bij de Ayurveda Academy The Netherlands geleerd om meer online middelen in te schakelen. Door de nood gedwongen, maar met veel goede neveneffecten. We konden de studenten op die manier meer flexibel bereiken, op andere tijdstippen, voor kortere momenten. Ook zijn we gaar werken met zogenaamde ‘pre-recorded’ lessen, voor college-achtige lessen. Die kunnen de studenten dan vaak meerdere keren her-bekijken. Dat leidt tot een betere output voor veel theorie-onderdelen. Die ‘pre-recorded’ lessen staan in een digitale, online leeromgeving. Dat heet een LMS – een ‘learning management system’. De beroepsopleiding bij de Ayurveda Academy The Netherlands staat nu uit een evenwichtige mengeling van klassen op locatie en online elementen. Dat heet ‘blended learning’. En dat gaat dus veel verder dan simpelweg een online ayurveda cursus.

Hybride onderwijs: voor- en nadelen

Dan is er ook nog zogenaamd ‘hybride’ onderwijs. Die term verwijst naar het mengen van digitale, online aanwezigheid van studenten terwijl er ook een live klas plaatsvindt. De studenten die via de computer de les bijwonen, kunnen ook echt meedoen met de les. Echter, het hangt van de soort les en van de school en/of docent af hoe veer die actieve deelname kan gaan. De docent moet tee groepen tegelijkertijd bedienen. Dat is niet gemakkelijk en vraagt veel extra inzet en aandacht. Dat kan voor de docent extra vermoeiend of uitdagend zijn. Dus een duidelijk protocol is dan een vereiste. Ook voor de studenten moeten de structuur en de regels duidelijk zijn. Anders kan het leiden tot frustratie en een minder gestructureerde en meer rommelige klas. Een goed beleid is nodig, en dan kan deze vorm van onderwijs ook echt voordelen hebben. En het kan ook zeer aantrekkelijk zijn voor bepaalde studenten die minder mogelijkheden hebben om live aanwezig te zijn in bepaalde lessen.

Praktijklessen in een online ayurveda cursus?

Praktijklessen zijn het minst (en vaak zelfs helemaal niet) geschikt voor een online formaat. Binnen een beroepsopleiding horen de praktijklessen verplicht te zijn als onderdelen waar men in levende lijve bij moet zijn. Dat spreekt voor zich. Zeker als het om klinische vakken gaat. Een online ayurveda cursus kan echter wel wat praktijk integreren door studenten thuis – tijdens de cursus – alleen of in break-out groepjes aan het werk te zetten. In de corona-periode deden wij dat steeds vaker tijdens de lesdagen, toen we voor een groot deel afhankelijk waren van online lessen in Zoom. Dat bleek ook heel leuken leerzaam te kunnen zijn. Ook demonstrerende online ayurveda kooklessen kunnen op die manier heel effectief zijn: de deelnemende studenten kunnen in hun eigen keuken all stappen mee uitvoeren.

De toekomst van modern ayurveda onderwijs

Een ja of nee – of een goed of slecht – qua een online ayurveda cursus, opleiding of training ligt dus niet zo zwart-wit. Online onderwijs heeft voor- en nadelen. Als je dat goed in kaart brengt, kun je tot een goede combinatie van beide komen. Daar is dan iedereen bij gebaat. Echte praktijk- en klinische delen dienen echter altijd in levende lijve geleerd en geoefend te worden. Daar ligt ook de enig echte, en serieuze waarschuwing als het gaat om het maken van een keuze voor een bepaalde cursus, training of opleiding.

Online ayurveda cursus: hoe die soms gouden bergen belooft…

Steeds vaker zie je online ayurveda cursussen of online ayurveda trainingen en opleidingen, die alles online aanbieden. Vervolgens doen ze het voorkomen dat je met het geleerde in de parktijk aan de slag kan.Dat is een onjuiste voorstelling van zaken. Zeker als het om de meer praktische en klinische kanten van ayurveda gaat. Het is zelfs onverantwoordelijk in veel gevallen. Je kunt iemand ook niet een online cursus in chirurgie aanbieden, en haar of hem dan beloven dat je daarmee direct aan de slag let in de operatiezaal. Wel kan een cursusonderdeel online worden aangeboden aan therapeuten die al als zodanig werkzaam zijn, teneinde een werk-inzicht bij te brengen of te verhogen.

Online ayurveda cursus voor therapeuten

Zo bied Holisan een ayurveda introductie cursus voor therapeuten aan: daarin worden een aantal lijnen van denken uiteengezet. Zo kan er een goede start gemaakt worden, maar verdere studie is noodzakelijk. En ook dan wordt een stukje praktijk hier en daar – op locatie – een must. Ook voor al werkende therapeuten geldt: realiseer je zelf goed en terdege dat een medische ayurveda opleiding in India een duur heeft van 5 1/2 jaar voltijd academische studie, met daaraan aansluitend nog eens 1 of 2 jaar stage.

Informeer je goed!

Wil jij dus een ayurveda cursus, training of opleiding gaan doen, informeer je dan goed – ook wat betreft bovenstaande zaken. Wat belooft een school jou met hun diploma? Kan dat wel: een diploma met een praktische implicatie, terwijl je alleen maar online en vooral schriftelijk les krijgt? Denk daar goed over na, en kijk wat je zelf echt wilt met een opleiding op ayurveda gebied. Een diploma is vaak slechts zoveel waard als een school of instituut kan waarmaken voor jou!