Ayurveda en Wereld Parkinson Dag

Wereld Parkinson Dag en hoe Ayurveda een bijdrage kan leveren

Op 11 april 2024 vieren we Wereld Parkinson Dag, een dag gewijd aan het vergroten van het bewustzijn over de ziekte van Parkinson en het ondersteunen van degenen die ermee leven. Dit is een gelegenheid om de vooruitgang te vieren die is geboekt in de behandeling en het beheer van Parkinson, evenals om te reflecteren op nieuwe benaderingen en behandelingsopties die beschikbaar zijn voor patiënten. En in deze blog richt ik me in het bijzonder op de bijdrage van Ayurveda daarbij, en de prijzenswaardige rol daarin van de ayurvedische arts Dr. Sandeep Nair (BAMS), werkzaam in Hattingen, Duitsland, in een regulier ziekenhuis. Dit artikel is dan ook een soort eerbetoon aan zijn bijdrage (en van het team waarin hij werkt) op dit gebied van Ayurveda en de ziekte van Parkinson, in de afgelopen tijd!

Ayurveda en de behandeling van de ziekte van Parkinson

Een opvallende ontwikkeling in de behandeling van Parkinson is de integratie van Ayurveda en andere holistische benaderingen in het behandelingsprotocol van de ziekte van Parkinson. Deze ayurvedische benadering kan complementair zijn aan de conventionele behandelingen voor Parkinson en kan helpen bij het verlichten van symptomen en het verbeteren van de algehele kwaliteit van leven van patiënten. De dagelijkse praktijk in een Duits ziekenhuis, gekoppeld aan gedegen wetenschappelijk onderzoek aldaar, laat dit ontegenzeggelijk zien.

Ayurveda biedt verschillende therapeutische benaderingen voor de behandeling van Parkinson, waaronder kruidenpreparaten, voedingsadviezen, massage en yoga chikitsa. Deze behandelingen zijn gericht op het verminderen van symptomen zoals tremoren, stijfheid en bewegingsproblemen, en kunnen ook helpen bij het verminderen van de bijwerkingen van conventionele medicatie. Bij het voorkomen, behandelen en managen van deze aandoening spelen voeding, leefstijl, juiste (mate én vorm van) lichaamsbeweging een belangrijke rol. Super belangrijk is een goede en gezonde balans in de darmen (microbioom), en Ayurveda richt zich altijd primair op een optimale staat van de darmen als eerste punt van aandacht!

Dr. Sandeep Nair (BAMS) en zijn bijzondere bijdrage

Dr. Sandeep Nair, een vooraanstaande ayurvedische arts en onderzoeker, heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van ayurvedische benaderingen voor de ziekte van Parkinson. Als een gepassioneerde voorvechter van Ayurveda heeft Dr. Nair zich ingezet voor het integreren van traditionele ayurvedische principes met moderne medische praktijken om neurologische aandoeningen effectief te behandelen en te managen. Dat doet hij niet alleen, maar in een uitgebreid teamverband en onder leiding van een reguliere arts, aan het Evangelisches Krankenhaus in Hattingen bij onze oosterburen.

Het Evangelisches Krankenhaus in Hattingen, gevestigd in Duitsland, heeft een opmerkelijke reputatie opgebouwd als een centrum voor uitmuntendheid in de behandeling van verschillende gezondheidsproblemen, waaronder neurologische aandoeningen. Door samen te werken met experts zoals Dr. Nair, heeft het ziekenhuis ayurvedische benaderingen geïntegreerd in hun behandelingsprotocollen voor de ziekte van Parkinson. De samenwerking tussen Dr. Nair en het Evangelisches Krankenhaus heeft geleid tot innovatieve behandelingsmethoden die de traditionele ayurvedische geneeskunde integreren in en combineren met moderne medische technieken en protocollen. Deze holistische benadering richt zich niet alleen op het verlichten van de symptomen van Parkinson, maar ook op het verbeteren van de algehele kwaliteit van leven van de patiënten door middel van voeding, levensstijlaanpassingen en kruidensupplementen.

Dr. Sandeep Nair, BAMS, is een vooraanstaande Ayurvedische arts en onderzoeker met expertise in de behandeling van neurologische aandoeningen, met name de ziekte van Parkinson. Met zijn diepgaande kennis van Ayurveda en zijn inzet voor innovatieve behandelingsmethoden heeft Dr. Nair een opmerkelijke bijdrage geleverd aan de integratie van Ayurveda in de moderne gezondheidszorg. Zijn werk richt zich op het verbeteren van symptomen en het bevorderen van de algehele kwaliteit van leven van patiënten, en zijn toewijding aan het delen van kennis en het bevorderen van Ayurveda heeft wereldwijd al de nodige erkenning gekregen.

Wereld Parkinson Dag, Ayurveda en de mogelijkheden van integratieve behandelingen

De integratie van Ayurveda in de behandeling van de ziekte van Parkinson biedt hoop en nieuwe mogelijkheden voor patiënten die op zoek zijn naar alternatieve benaderingen en een holistische aanpak van hun gezondheid. Met voortdurend onderzoek en samenwerking tussen experts zoals Dr. Nair en instellingen zoals het Evangelisches Krankenhaus, kunnen we blijven streven naar innovatieve oplossingen voor neurologische aandoeningen en een betere kwaliteit van leven voor degenen die ermee leven. Steeds meer gezondheidszorginstellingen over de hele wereld integratieve benaderingen van Parkinsonbehandeling, waarbij Ayurveda en andere complementaire therapieën worden opgenomen in het behandelingsplan. Dit biedt patiënten een bredere reeks opties en benaderingen om hun symptomen te beheren en hun algehele welzijn te verbeteren.

De ziekte van Parkinson en Prof. Dr. Bas Bloem

Op deze Wereld Parkinson Dag is het belangrijk om de mogelijkheden van integratieve behandelingen, waaronder Ayurveda, te erkennen en te omarmen als waardevolle aanvullingen op de traditionele medische benaderingen. Door samen te werken en verschillende benaderingen te combineren, kunnen we nieuwe wegen vinden naar een betere kwaliteit van leven voor mensen die leven met Parkinson. Prof. Dr. Bas Bloem, een vooraanstaande neuroloog gespecialiseerd in bewegingsstoornissen, heeft baanbrekend werk verricht op dit gebied. Als oprichter van het Radboudumc Parkinson Centrum en co-auteur van het boek “Ending Parkinson’s Disease,” heeft Bloem een belangrijke rol gespeeld in het bevorderen van een meer holistische benadering van Parkinsonbehandeling. Bloem benadrukt het belang van het integreren van complementaire therapieën naast traditionele medische benaderingen. Hij gelooft sterk in de kracht van samenwerking tussen verschillende disciplines binnen de gezondheidszorg om de behandeling van Parkinson te verbeteren en een betere kwaliteit van leven voor patiënten te bevorderen.

Als mede-oprichter van het Radboudumc Parkinson Centrum en hoogleraar neurologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft Bloem een diepgaand inzicht verworven in de complexiteit van deze neurologische aandoening. Hij heeft ook aanzienlijke bijdragen geleverd aan het onderzoek naar mogelijke oorzaken van Parkinson, waaronder de rol van pesticiden. Bloem’s werk heeft aangetoond dat blootstelling aan bepaalde pesticiden verband kan houden met een verhoogd risico op het ontwikkelen van Parkinson, wat belangrijke implicaties heeft voor zowel preventie als behandeling van deze aandoening.

Meer Ayurveda- en andere ‘complementaire’ impact: Wereld Parkinson Dag

Door te erkennen en te omarmen dat er meerdere wegen zijn naar het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met Parkinson, kunnen we de impact van deze aandoening effectiever aanpakken en hoop bieden aan degenen die ermee leven. Ook Ayurveda kan daaraan een bijdrage leveren. Modern Ayurveda beroepsonderwijs gaat in op de mogelijk meer effectieve uitkomsten van een geïntegreerde aanpak en daarvoor is ook een goed begrip van de visie van Ayurveda op de ziekte van Parkinson cruciaal. Lees meer hierover in het volgende artikel:

Lees ook het artikel: