Ayurveda en de drie biologische managers

Ayurveda is bekend om de drie doshas: vata, pitta en kapha – maar zelden wordt duidelijk aangegeven waar het hier bij die drie doshas om gaat. Ayurveda ziet de drie doshas als belangrijke en intelligente steunpilaren voor ons biologische systeem: ze helpen bij het reguleren van onze fysiologie. Het zorgen voor een goed evenwicht van die doshas – ofwel managers van onze biologie – is een prioriteit in Ayurveda. Juist dat helpt ‘ziekten te behandelen, die nog niet ontstaan zijn’: een prachtige omschrijving binnen Ayurveda van wat we heden zouden aanduiden met ‘preventie’. Doen we dat niet adequaat, dan kunnen er allerlei verschillende aandoeningen ontstaan. Zijn dat aandoeningen die zijn ontstaan als gevolg van een moderne, westerse leefstijl en voedingspatroon, dan verwijzen we daarnaar met de term welvaartsaandoeningen.

Belangrijke voorbeelden daarvan zijn obesitas, diabetes, voedselallergieën, luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, stress-gerelateerde aandoeningen, en psychologische aandoeningen zoals depressie, ADHD, burnout, enzovoorts. Ayurveda is niet in eerste instantie geïnteresseerd in de namen van de aandoeningen: dit zijn de uiteindelijke manifestatievormen van iets wat ook een begin of een oorzaak kent. En Ayurveda is juist geïnteresseerd in het begin en die oorzaak. En die oorzaak ligt bij het uit evenwicht geraken van de ‘biologische managers’ – de drie doshas.