Ayurveda en welvaartsaandoeningen

Zorg goed voor de managers van je eigen biologie!

Ayurveda wordt soms gezien als een oud systeem van natuurgeneeskunde en ook nog eens afkomstig uit een andere klimaatzone en een andere cultuur vol andere gewoonten en gebruiken. Echter, de wetenschapsfilosofie achter Ayurveda is universeel. Het is van toepassing op alle tijden en in alle omstandigheden, en dit gegeven wordt nogal eens over het hoofd gezien. Vooral als gevolg van een slechte basisinformatie over wat Ayurveda eigenlijk is. En op welk gedegen wetenschappelijk systeem het gebaseerd is.

Ayurveda – als geneeskundig systeem – werkt op basis van een duidelijk geformuleerd biologisch en fysiologisch systeem. Een systeem dat ook vandaag de dag – in een moderne context – heldere inzichten geeft in het ontstaan en behandelen van wat we ‘welvaartsaandoeningen’ noemen. ‘Welvaart’ verwijst hierbij naar een set van levens- en voedingsomstandigheden die typerend worden geacht voor een ‘modern, westers’ leven.

Ayurveda heeft altijd veel aandacht gegeven aan preventie en de – vaak eenvoudige – richtlijnen die daaruit volgden, betreffen vooral leefstijl en voeding. Dat is van groot belang voor het onder de loep nemen van vele zogenaamde welvaartsaandoeningen. Deze komen namelijk heel vaak voort uit langdurige en chronische verwaarlozing van een ‘wijze’ leefstijl en voeding. Dat maakt de oude richtlijnen uit de klassieke Ayurveda, vaak weer zeer actueel.