Lezing over huidklachten 7 okt 2023

door Vd Sayali Kendarkar – 7 oktober 2023 – 10-17 uur – Lelystad

Vatarakta en Rakta Dhatu: aandoeningen van de huid en hoe die te behandelen

Waar wordt in deze lezing op ingegaan?

  • Vatarakta als ziektepatroon in klassieke Ayurveda
  • Vatarakta en jicht: benadering en behandeling
  • Vatarakta en huidklachten: benadering en behandeling
  • focus op Vatarakta en huidklachten
  • kruiden en remedies, met name voor Vatarakta en huidklachten
  • voeding en leefstijl, met name voor Vatarakta en huidklachten

Wat is Vatarakta volgens Ayurveda?

Vatarakta is een aandoening die in moderne Ayurveda vaak in relatie wordt gebracht met jicht. In klassieke Ayurveda wordt Vatarakta als een geheel eigen ziektebeeld, waarbij – naast jicht-symptomen – ook andere klachten kunnen optreden. Daaronder vallen vormen van spataderen en bepaalde huidklachten, ook zonder dat er jicht optreedt.

De rode lijn in de ziekteontwikkeling van Vatarakta, is een verstoring van Vata dosha én een verstoring van Rakta Dhatu, die in een bepaalde dynamiek tot verschillende klachten kunnen leiden. Dat hangt onder andere af van de ‘beweging’ van het ziekteproces: meer naar boven of meer naar beneden, waarbij er in alle gevallen een beweging naar de periferie is.

Aanmelding via: