Dr. Ram Manohar over kruideninteracties

Dr. Ram Manohar over kruideninteracties – onderzoek in Nederland

Dit artikel gaat in op het werk van Dr. Ram Manohar en kruideninteracties. In Nederland zijn al vroeg een wetenschappelijke onderzoeken naar Ayurveda gestart. Belangrijke voortrekkers op dat gebied zijn Dr. Gerrit Jan Meulenbeld en Dr. Maarten Bode. Dr. Ram Manohar was al decennia terug in Amsterdam op bezoek om daar met Dr. Maarten Bode te werken aan Ayurveda onderzoeksprojecten. Daarbij kwamen uiteraard de uitdagingen aan de orde die een introductie van Ayurveda in het moderne, westerse systeem met zich mee bracht en brengt. Dr. Ram Manohar heeft over dergelijke uitdagingen ook verschillende bijdragen geleverd aan events van de Ayurveda Academy The Netherlands. Bijvoorbeeld over ‘evidence-based’ medicine, en hoe Ayurveda toch nog achter loopt op het gebied van degelijke ‘clinical trials’. 

Hieronder volgt meer informatie over Dr. Ram Manohar en zijn werk. Met name gaan we hier in op zijn gedachten over interacties tussen kruiden onderling, bijvoorbeeld in kruidenformules. En hoe dit ons ook brengt bij ‘voorzichtig omgaan met’ als het gaat over mogelijke kruiden-geneesmiddelen interacties. Deze punten dienen – wegens het belang ervan – ook noodzakelijke onderwerpen te zijn van westerse Ayurveda beroepsopleidingen.

Wie is Dr. Ram Manohar

Dr. Ram Manohar is een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Ayurveda, met een diepgaande kennis van traditionele Ayurvedische principes en moderne wetenschappelijke ontwikkelingen. Als veelgevraagd spreker en docent heeft hij wereldwijd lezingen gegeven en workshops geleid over verschillende aspecten van Ayurveda. Naast zijn werk in de geneeskunde, heeft Dr. Manohar een sterke spirituele interesse, die hij integreert in zijn benadering van Ayurveda als holistische geneeskunde. Hij heeft een diepe verbondenheid met de spirituele aspecten van Ayurveda en de rol van geest en lichaam in het bevorderen van gezondheid en welzijn. 

Dr. Manohar is ook actief betrokken bij het adviseren van regeringen en organisaties over gezondheidsbeleid en de integratie van Ayurveda in de reguliere gezondheidszorg. Ondanks zijn drukke schema hecht Dr. Manohar veel belang aan een gezonde levensstijl, waarbij hij zijn kennis van Ayurvedische principes toepast op zijn persoonlijke en familie-leven. Zijn passie voor genezing, gecombineerd met zijn spirituele interesse en toewijding aan het bevorderen van de Ayurvedische geneeskunde, maken hem een inspiratiebron voor zowel studenten als beoefenaars van alternatieve en reguliere geneeskunde wereldwijd.

Dr. Ram Manohar speelt als Research Director een leidende rol bij AMRITA (Amrita School of Ayurveda), waar hij o.a. onderzoek doet naar de integratie van Ayurvedische principes in de behandeling van kanker. Zijn werk heeft veelbelovende ontwikkelingen opgeleverd op het gebied van complementaire therapieën voor kankerpatiënten, waardoor nieuwe hoop en mogelijkheden worden geboden voor patiënten wereldwijd.

Dr. Ram Manohar over interacties waar het gaat over kruiden en geneesmiddelen

Hieronder volgt een samenvatting van bijeenkomst waar Dr. Ram Manohar over deze onderwerpen gesproken heeft.

Het concept van synergie

Ayurveda staat bekend om zijn uitgebreide kennis van kruiden en hun therapeutische toepassingen. Een belangrijke kern van de Ayurvedische filosofie is het concept van synergie, waarbij het combineren van specifieke kruiden wordt gezien als een manier om hun heilzame effecten te vergroten. Hoewel deze benadering tal van voordelen biedt, brengt het ook uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van interacties tussen kruiden onderling en tussen kruiden en geneesmiddelen. Een diepgaand begrip van deze interacties is essentieel voor een veilige en effectieve praktijk van Ayurveda, waarbij traditionele kennis wordt verweven met moderne wetenschappelijke inzichten.

Voorbeeld van curcuma en zwarte peper

Dr. Ram Manohar, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Ayurveda, benadrukt het belang van het synergistisch combineren van kruiden om hun therapeutische effecten te versterken. Een klassiek voorbeeld hiervan is de combinatie van kurkuma en peper, waarbij de toevoeging van peper de biologische beschikbaarheid van curcumine in curcuma aanzienlijk verhoogt. Dit illustreert de diepgewortelde kennis van Ayurveda in het benutten van de synergetische eigenschappen van kruiden voor therapeutisch voordeel.

Complexiteit van ayurvedische kruidenformules

Ayurveda erkent de complexiteit van interacties binnen ‘poly-herbal’ formules. Dr. Manohar wijst op de uitdagingen waarmee moderne wetenschap wordt geconfronteerd bij het begrijpen van deze complexe relaties. Terwijl moderne benaderingen zich vaak richten op de studie van geïsoleerde chemische stoffen, omvat de holistische benadering van Ayurveda de veelzijdige interacties van fytochemicaliën binnen kruiden. Dit leidt tot de formulering van gepersonaliseerde behandelingen die zijn afgestemd op individuele gezondheidsbehoeften.

Context-specifieke behandelingen

Ayurvedische behandelingen zijn context-specifiek, waarbij een persoonlijke aanpak vereist is die o.a. rekening houdt met de individuele conditie en het ziektestadium van de patiënt. Het managen en kunnen overzien van interacties tussen geneesmiddelen en kruiden is van vitaal belang om optimale therapeutische resultaten te garanderen. Dit vraagt om een diepgaand begrip van de farmacodynamiek en farmacokinetiek van zowel Ayurvedische kruiden als conventionele medicijnen.

Integratie van traditionele en moderne kennis

Om effectief om te gaan met de complexiteit van kruid-kruid en kruid-geneesmiddel interacties, moeten Ayurvedische behandelaars traditionele wijsheid integreren met moderne wetenschappelijke kennis. Dit omvat een grondiger begrip van klassieke teksten en traditionele kennis, om simplistische benaderingen te vermijden. Bovendien is het van belang om te pleiten voor een verstandig gebruik van Ayurvedische kruiden om mogelijke negatieve effecten als gevolg van commerciële druk te minimaliseren.

Conclusie

Het herkennen en managen van interacties tussen kruiden en geneesmiddelen zijn fundamentele verantwoordelijkheden in de Ayurvedische praktijk. Dit benadrukt de noodzaak van uitgebreide informatie en educatie op dit gebied, waarbij de kloof tussen traditionele en moderne benaderingen wordt overbrugd. Door deze holistische benadering te omarmen, kan Ayurveda blijven bijdragen aan onschatbare inzichten in integrale geneeswijzen, terwijl het zich aanpast aan de hedendaagse behoeften van de gezondheidszorg.

Interessante linken m.b.t. Dr. Ram Manohar

The ACARA (Amrita Centre for Advanced Research in Ayurveda), Amrita School of Ayurveda and Indian Association for the Study of Traditional Asian Medicine (IASTAM) India (link is external), organised a Conclave on “Cancer Care and Research in AYUSH: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9757501/

Dr. Ram Manohar over ‘Mental Health’: