Op Ayurveda gebaseerde landbouw

Het bestuderen van op Ayurveda gebaseerde landbouw

Ayurveda gaat veel verder dan alleen geneeskunde. Ook al maakt geneeskunde een belangrijk deel uit van Ayurveda. Maar Ayurveda bestrijkt ook maatschappijkunde, landbouwkunde, weerkunde, en allerlei andere aspecten die tot ‘het leven’ behoren. Ayurveda is – letterlijk vertaald – de wetenschap of kennis van het leven. Ayur (Ayush) betekent ‘leven’. Veda betekent ‘weten’ (de woorden zijn verwant met elkaar), maar ook ‘inzicht in’. ‘Inzicht hebben in’ is breder en dieper dan gewoon ’kennis hebben van’. Willen wij leven, gezondheid en ziekte begrijpen, dan moeten we ‘inzicht hebben in’ de processen van het leven. In de processen van de biologie. En letterlijk in de ‘logische’ processen, van ‘bios’ – het leven. 

De verwevenheid van ‘landbouw’ en ziekte zien we de laatste tijd meer en meer besproken in onderzoeken naar landbouwgif en de ziekte van Parkinson. Zie het werk van Bas Bloem, onderzoeker aan het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen.

Het leven en haar processen begrijpen

Om Ayurveda in har hoedanigheid als geneeskunde te begrijpen, dienen we deze context van ‘het leven’ in al haar aspecten te begrijpen. Welke processen er plaats vinden, hoe de ‘logica’ daarvan is. Wat de complexiteiten ervan zijn. Hoe alles verweven en verbonden met elkaar is. Dat is wat Ayurveda tot een holistische wetenschap maakt. En niet een overwegend academische wetenschap, maar juist een toegepaste wetenschap. 

Om die reden is Ayurveda ook maar met mate gediend door keihard evidence-based en daardoor vaak ‘geïsoleerd’ onderzoek. Door de context-afhankelijkheid en complexiteit van het leven, is experienced-based onderbouwing vaak zeker zo belangrijk, gekoppeld aan ‘logica’. En landbouw is op verschillende manieren onderdeel van die context en complexiteit. Ayurveda heeft daarom dit aspect ook altijd in haar beschouwingen meegenomen. Uit ervaring en logischerwijze.

Ayurveda beroepsopleiding en landbouw

Dergelijke aspecten van Ayurveda komen in de beroepsopleiding en andere opleidingen van de Ayurveda Academy The Netherlands aan de orde. Het is belangrijk om de discussie over bovenstaande punten te stimuleren, om daarmee ook de juiste plaats en toepassing van Ayurveda in het moderne Westen ook een gefundeerde basis te geven. En om studenten ook waarlijk holistisch te leren denken. Zonder daarbij afbreuk te doen aan de verworvenheden van moderne academische wetenschappen. Veeleer, om juist een brug tussen beiden te kunnen slaan. Positief kritisch en toegepast denken over Ayurveda en landbouw, én over op Ayurveda gebaseerde landbouw, is daarmee een essentieel onderdeel van het curriculum. Zelf als dat op relatief kleine schaal is: het helpt het grotere geheel te zien en daadwerkelijk te begrijpen.

Een illustratie van iemand die Ayurveda gebaseerde landbouw voorstaat

Ayurveda als één van de veertien vidya’s

Ayurveda, een van de veertien wetenschappen (vidya’s), en betekent dus letterlijk min of meer ‘de wetenschap van het leven’. Het omvat het begrip en de genezing van mensen, maar ook van planten, dieren en de aarde. De oorsprong ervan wordt teruggevoerd naar de ṛg veda en atharva veda. Het is een allesomvattend paradigma van gezondheid, met inbegrip van anatomie, fysiologie, pathologie, ziekteontwikkeling, diagnose, behandeling, gezonde dagelijkse routines en diëten, en therapeutische strategieën.

Binnen Ayurveda zijn er acht takken van geneeskunde voor mensen, plus drie takken die betrekking hebben op dieren, planten en landbouw. Algemene geneeskunde (kayacikitsa) is een van de acht takken en biedt essentiële informatie om de andere takken te leren en te beoefenen. Het is ook vaak de enige tak die buiten India in enige diepte wordt bestudeerd.

Sanjeev Kumar Kulangara en zijn Ayurveda landbouw-missie 

Sanjeev Kumar Kulangara heeft het tot zijn missie gemaakt om mensen meer te leren over dieren-, planten- en landbouw-Ayurveda. Sanjeev Kumar Kulangara was een HSE (Health Safety and Environmental) ingenieur die werkte bij Dubai Mall, VAE. Sinds ongeveer 2016, op aandringen van zijn Guru, Swami Nirmalanda Giri Maharaj, werkt hij met zijn passie als “go sevak” – een dienaar van koeien. Swami-ji leerde hem: “De aarde is een geschenk voor alle carācara (bewegende en niet-bewegende wezens); alle wezens hebben vijf zintuigen, behalve mensen, die zes zintuigen hebben. Het zesde zintuig is: observatie, leren, denken, analyseren, plannen en dingen uitvoeren. Als God ons mensen zo’n bijzondere gave heeft gegeven, is het om anderen te dienen.”

Dus, zoals Sanjeev zegt: “Ik kies vee en andere dieren.” Hij herinnert zich de woorden van zijn Guru: “Als je iemand wilt helpen, bied dan goed voedsel en goede gedachten aan.” Goed voedsel ondersteunt een goede gezondheid en goede gedachten inspireren ons om goede dingen voor anderen te doen. Met dit in zijn hart kiest Sanjeev ervoor om Kṛṣi Ayurveda (landbouw & plantengeneeskunde) en Paśu Ayurveda (geneeskunde voor dieren) te combineren en te beoefenen door middel van “gou aadhrid kṛṣi” ofwel “koe-gebaseerde landbouw.”

Opvang van oude en zieke koeien

Sinds 2018 werkt hij nauw samen met de Dhyan Foundation (een vereniging voor dierenwelzijn) in hun goshala (opvang en thuis voor koeien) in Coimbatore, Tamil Nadu. Hij ontving de ‘zegen’blessing’ om 62 koeien te redden uit verschillende delen van Kerala. Dit waren veelal gehandicapte en zieke koeien die gered zijn van slachthuizen en die anderen niet konden onderhouden.

Met de ‘zegen’ van zijn Guru ontwikkelden hij en zijn vrouw, SreeJi, een Ayurvedisch medicijn – “Soukhya Dhenu” om allerlei soorten huidproblemen bij dieren te behandelen. Samen hebben ze duizenden dieren van verschillende soorten (koeien, geiten, honden, katten en paarden) met huidproblemen kunnen behandelen en genezen.

Bescherming van oude koeienrassen

Bovendien probeert Sanjeev een bedreigd koeienras te redden: Anaganmala Kullan (dwergkoeien uit de Anaganmala-heuvel en de vallei ervan, in het district Palakkad, Kerala, India). Met slechts ongeveer tweehonderd koeien die nu overleven, werkt hij, met beperkte middelen en met de hulp van veel mensen, om hun aantal te beschermen en te vergroten.

Samenwerking met Vaidyagrama Healing Village

Tot slot zet Sanjeev zijn karma voort in zijn werk met het Vaidyagrama Healing Village, waarmee hij sinds 2019 samenwerkt. Samen produceren ze meer dan vijfentwintig op koeien gebaseerde producten (die de koeien niet schaden) om ons milieu te helpen.

Vaidyagrama Healing Village is een plek waar studenten van de Ayurveda Academy The Netherlands op stage gaan, in het laatste jaar van hun 4-jarige studie. In die studie werken zij toe naar een op Bachelor(HBO)-level geaccrediteerd diploma, waarmee zij de status van Ayurveda Practitioner verwerven.

Meer hierover via:

Een inspirerende korte docu uit India over beter omgaan met koeien: