Ayurveda – van traditie tot trend

‘Ontwikkeling van Ayurveda – van traditie tot trend’

Hieronder volgt een samenvatting van het artikel ‘Development of Ayurveda – Tradition to trend’. Dit artikel is verschenen in het Journal of Ethnopharmacology, uitgegeven door Elsevier. Aan Ayurveda beroepsopleidingen worden dergelijke recente artikelen regelmatig voorgelegd aan studenten. Het heeft ten doel hun kritische denkproces wat betreft de historie en de nieuwe plek van Ayurveda in de moderne wereld te stimuleren. Ayurveda is van alle traditionele geneeskundige systemen degene die een ononderbroken geschiedenis heeft van duizenden jaren. Dat geeft veel waarde aan het systeem als Experienced Based sterk systeem. Dat kan in die zin wedijveren met de moderne eis van Evidence Based voorwaarden. Daar kan Ayurveda zeker sterken in worden, maar de Experience Based kant dienen we in de moderne wereld anderzijds ook op te waarderen. Daarin kunnen moderne technologieën ook een belangrijke rol in vervullen. Belangrijk onderzoek op dit gebied is al op gang gekomen, met de eerste veel belovende uitkomsten.

Een samenvatting van het artikel ‘Development of Ayurveda – Tradition to trend’:

Ayurveda, een eeuwenoude wetenschappelijke traditie van harmonieus leven, vindt zijn oorsprong in de oude kennis van de Rigveda en Atharvaveda. Als een traditioneel gezondheidszorgsysteem van de Indiase geneeskunde heeft Ayurveda zijn weg gevonden door de geschiedenis, van de oude tijden tot de moderne praktijk. Talloze Ayurvedische geneesmiddelen worden al eeuwenlang gebruikt voor de behandeling en het beheer van verschillende ziekten bij mensen, van ’traditie naar trend’.

Ayurveda en de rol ervan in de gezondheidszorg

India heeft een rijke erfenis van traditionele geneeswijzen, waarvan Ayurveda een essentieel onderdeel is. Ayurveda is niet alleen bedoeld voor de genezing van ziekten, maar ook voor de preventie ervan. Het biedt een schat aan informatie over etnische folklorepraktijken en traditionele aspecten van therapeutisch belangrijke geneesmiddelen. De wereldwijde acceptatie van Ayurveda komt voornamelijk voort uit zijn holistische therapeutische benadering, diepgewortelde conceptuele basis en zijn overleving in mythologische en Vedische geschiedenis.

Mythologische en Vedische geschiedenis

De oorsprong van Ayurveda is oud en gaat hand in hand met de zoektocht naar een goede gezondheid, zo oud als het menselijk bestaan zelf. Het evolueerde met de ontwikkeling van de menselijke beschaving en groeide uit tot een uitgebreid gezondheidszorgsysteem. De belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Ayurveda weerspiegelen de filosofie van gezondheid als een voorwaarde voor materiële, spirituele en sociale verbetering van de menselijke wezens.

Kwaliteitsevaluatie van Ayurvedische geneesmiddelen

Kwaliteitscontrole en standaardisatie van grondstoffen en Ayurvedische geneesmiddelen zijn essentiële criteria voor hun acceptatie in de moderne geneeskunde. Dit waarborgt het recht van de consument op pure, veilige, krachtige en effectieve medicatie. Het is belangrijk dat bioactieve extracten worden gestandaardiseerd op basis van actieve principes of belangrijke verbindingen met chromatografische en spectroscopische technieken. Het volgende belangrijke punt is het maken van een stabiel Ayurvedisch product met een maximale houdbaarheid.

Evidence-based ontwikkeling van Ayurvedische geneesmiddelen

Ayurveda richt zich niet alleen op het behandelen van ziekten, maar ook op het voorkomen ervan en het optimaliseren van vitaliteit. Het is een holistische benadering van gezondheid die balans van de drie biologische factoren, bekend als tridosha (Vata, Pitta en Kapha), samen met aspecten van voeding en levensstijl omvat.

Uitdagingen in de ontwikkeling van Ayurvedische formuleringen

Het ontwikkelen van geschikte toedieningsvormen van Ayurvedische of kruidengeneesmiddelen is nog steeds een uitdaging. Enkele primaire beperkingen voor het ontwikkelen van een passend toedieningssysteem zijn de beperkte oplosbaarheid en permeabiliteit van kruidengeneesmiddelen door biologische membranen. Onderzoek wordt nu gelijktijdig uitgevoerd op zowel basis- als toegepaste terreinen van kruidengeneesmiddelen. Dit heeft de noodzaak gecreëerd voor studies naar de toedieningssystemen van kruidengeneesmiddelen.

Doel van de studie ‘Ontwikkeling van Ayurveda – van traditie tot trend’

Het doel van de huidige studie was om de verschillende aspecten van Ayurveda en geïnspireerde benaderingen voor geneesmiddelenontdekking te verkennen. Met als doel de bevordering en ontwikkeling ervan.

Resultaten van de studie ‘Ontwikkeling van Ayurveda – van traditie tot trend’

De huidige studie benadrukt het belangrijkste doel van Ayurveda en de significante rol ervan in het gezondheidszorgsysteem. Ayurveda omvat verschillende klassieke formuleringen zoals arka, asavas, aristas, churna, taila, vati, gutika, bhasma, en meer. Er zijn diverse leidende moleculen ontwikkeld uit Ayurvedische kruiden, die verschillende significante therapeutische activiteiten hebben.

Conclusies

Ayurvedische geneesmiddelen, zoals vermeld in de oude teksten van het traditionele Indiase systeem van geneeskunde, moeten verder worden onderzocht. En nog belangrijker: ze dienen te worden gevalideerd in samenwerking met moderne wetenschappelijke technologieën. De therapeutische werkzaamheid van Ayurvedische geneesmiddelen kan worden verbeterd door evaluatie van identiteit, zuiverheid, veiligheid, stabiliteit, fysieke en biologische eigenschappen. Chemo-profilering, standaardisatie en biologisch onderzoek zijn essentieel voor de kwaliteitsevaluatie en het behoud van deze waardevolle traditie van geneeskunde.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874116307826?via%3Dihub