Ayurveda en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Ayurveda en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): erkend en ondersteund

In de loop der jaren heeft Ayurveda wereldwijde erkenning gekregen, ook door de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Officiële erkenning als medische systeem heeft Ayurveda op dit moment in 16 landen wereldwijd. In Zwitserland is er een staatserkenning van een landelijk Ayurveda diploma. In Nederland zijn er Ayurveda beroepsopleidingen die bouwen op deze belangrijke ontwikkelingen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het belang van Ayurveda voor het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten al vroeg erkend. Daarna volgde een steeds meer onderbouwde positie van Ayurveda als een van de belangrijke traditionele medische systemen in de wereld. In 2019 publiceerde de WHO haar allereerste wereldwijde rapport over traditionele en complementaire geneeskunde. Daarin wordt Ayurveda erkend als een van de andere traditionele systemen. Bovendien benadrukt het de potentiële bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van mensen wereldwijd.

Twee interessante links in relatie hiermee:

Traditional, Complementary and Integrative Medicine (TCI)

Catalysing ancient wisdom and modern science for the health of people and the planet

Gevolg van erkenning voor internationaal Ayurveda onderwijs

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft ook een aantal documenten gepubliceerd ter ondersteuning van internationaal Ayurveda onderwijs.De bedoeling daarvan is ervoor te zorgen dat dit onderwijs professioneel is en blijft, en in lijn is met de beroepsmatige en medische standaarden in India.

Voorbeelden hiervan zijn:

WHO international standard terminologies on ayurveda

WHO benchmarks for the practice of ayurveda 

Integratie van Ayurveda in de moderne gezondheidzorg

De erkenning van Ayurveda door de WHO betekent een groeiende waardering voor traditionele geneeswijzen. Dat geldt ook voor hun integratie in de moderne gezondheidszorg. Het benadrukt de noodzaak om verschillende medische benaderingen te onderzoeken en deze te integreren in bestaande kaders van de gezondheidszorg om allesomvattende en inclusieve oplossingen voor de gezondheidszorg te bieden.

Ayurveda, vaak de “wetenschap van het leven” genoemd, is een oud geneeskundig systeem dat al meer dan 5000 jaar in India wordt toegepast. Ayurveda is geworteld in de overtuiging dat gezondheid en welzijn afhangen van een delicaat evenwicht tussen geest, lichaam en ziel en biedt een holistische benadering van genezing en behoud van welzijn.

Een van de belangrijkste aspecten die de WHO waardeert, is de nadruk die Ayurveda legt op gepersonaliseerde geneeskunde. Ayurvedische beoefenaars beoordelen de unieke constitutie van een individu en passen behandelplannen daarop aan. Deze persoonlijke benadering sluit aan bij de oproep van de WHO voor meer patiëntgerichte zorg. Daarbij ontstaat er een erkenning van het belang van het overwegen van individuele verschillen in gezondheid en behandeling. Dit past ook in de benadering van integratieve geneeskunde.

Ayurveda en ziektepreventie

De focus van Ayurveda op preventieve gezondheidszorg sluit aan bij de doelstelling van de WHO om gezond leven en ziektepreventie te bevorderen. Door de nadruk te leggen op aanpassingen in de levensstijl, dieetaanpassingen en stressmanagementtechnieken, richt Ayurveda zich niet alleen op het behandelen van ziekten. Het richt zich ook op het voorkomen ervan, wat aansluit bij wereldwijde gezondheidsinitiatieven.

Erkenning van Ayurveda door Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en implicaties daarvan

De erkenning van de WHO een belangrijke mijlpaal is voor Ayurveda op het wereldtoneel. Het onderstreept ook de noodzaak van verder onderzoek, standaardisatie en regulering binnen het vakgebied. Strenge wetenschappelijke studies, kwaliteitscontrolemaatregelen voor kruidenpreparaten en gestandaardiseerde training voor beoefenaars zijn essentieel. Die zijn belangrijk om de veiligheid, werkzaamheid en bredere acceptatie van ayurvedische praktijken te garanderen.

Ayurveda en erkenning van meerdere belangrijke traditionele geneeswijzen

De erkenning van Ayurveda door de Wereldgezondheidsorganisatie duidt op een groeiende wereldwijde acceptatie van traditionele geneeswijzen. Daarmee is er ook meer ruimte voor potentiële bijdragen van deze geneeswijzen, inclusief Ayurveda, aan de gezondheidszorg. Naarmate Ayurveda zich verder ontwikkelt en integreert met de moderne geneeskunde, belooft het waardevolle inzichten en holistische oplossingen te bieden. Daarmee is er een grotere kans om de gezondheid en het welzijn wereldwijd te verbeteren.

De fundamentele principes van Ayurveda draaien om de vijf elementen – ruimte, lucht, vuur, water en aarde – en hun combinaties in het menselijk lichaam, die dosha’s worden genoemd: Vata (lucht en ruimte), Pitta (vuur en water) en Kapha (aarde en water). Volgens de Ayurvedische leer leidt een onevenwicht in deze dosha’s tot kwalen en ziekten. Ayurvedische praktijken zijn er dus op gericht om het evenwicht te herstellen door middel van verschillende technieken zoals kruidenremedies, veranderingen in het dieet, yoga, meditatie, massage en reinigingstherapieën.

Interesse in Ayurveda studeren aan een erkende beroepsopleiding?

Bekijk de website van de Ayurveda Academy The Netherlands.