Ayurveda en Hippocrates: Vata en Prana

Vata en Prana – Aer en Pneuma Een artikel over de relatie tussen Vata en Prana volgens ayurveda en Aer (lucht) en Pneuma (adem) in de oude geneeskunde van Hippocrates. Auteur: Coen van der Kroon; gebaseerd op zijn boek: ONDER DE OPPERVLAKTE VAN HET LICHAAM: LEVENSKRACHT EN VROUW-MAN POLARITEIT EEN STRUCTURALISTISCHE BENADERING VAN HIPPOCRATISCHE GYNAECOLOGIE LEES MEER

Eed van Hippocrates

Nederlandse vertaling van de Eed van Hippocrates Ik zweer bij Apollo, de Genezer, bij Asclepius, Hygieia et Panaceia, en bij alle goden en godinnen, die ik tot getuigen roep, dat ik deze eed en deze verklaring, naar beste weten en vermogen, zal nakomen. Ik zal hem, die deze kunst aan mij heeft onderwezen, beschouwen als een LEES MEER